صفحه اصلی وبلاگ شرایط جدید جهت اخذ وام مسکن جوانان چیست؟

شرایط جدید جهت اخذ وام مسکن جوانان چیست؟

اشتراک گذاری
  • تاریخ ارسال : ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
  • تعداد نظرات : 0 نظر

شرایط جدید جهت اخذ وام مسکن جوانان چیست؟ چگونه وام مسکن جوانان بگیریم؟

جوانانی که در بانک مسکن به مدت 15 سال، پول خود را در حساب سپرده قرار دهند، می توانند وام مسکن دریافت نمایند. مبلغ این وام برای ساکنین شهرهای مختلف، متفاوت است، به گونه ای که مبلغ 330 میلیون تومان به افراد ساکن در شهرهای قم، اهواز، اصفهان، کرج، تبریز، مشهد، شیراز و کرمانشاه و مبلغ 400 میلیون به تهرانی ها و مبلغ 290 میلیون به دیگر شهرها تعلق می گیرد. افرادی که می خواهند قبل از گذشت 15 سال، جهت دریافت وام مسکن جوانان اقدام نمایند، می توانند از سال پنجم به بعد، مبلغ سپرده بیشتری را پرداخت کرده و وام دریافت نمایند. در این وضعیت، مبلغ قابل دریافت جهت وام مسکن، برای شهرهای مذکور، 150 میلیون تومان و برای تهرانی ها این مبلغ به 210 میلیون می رسد، و همچنین مبلغ 100 میلیون تومان نیز برای دیگر شهرها در نظر گرفته شده است.

 

نحوه بازپرداخت وام مسکن جوانان

در صورتی که قصد دریافت وام مسکن جوانان را دارید، می توانید پس از پایان یافتن دوره سپرده گذاری، خانه مورد نظر خود را یافته و مشخصات آن را به بانک ارائه دهید. بعد از اخذ وام، قادر به دریافت مبلغ سپرده 5 تا 15 ساله ی خود که در بانک قرار داده بودید، می باشید. توجه داشته باشید که هیچ سودی به این مقدار سپرده تعلق نخواهد گرفت. پس از گرفتن وام، شما باید جهت پرداخت اقساط آن به صورت 20 ساله و با سود 9 درصد اقدام کنید.
بازپرداخت 12 میلیونی وام، برای کسانی که اقساط پلکانی را انتخاب می کنند، در نظر گرفته می شود. اقساط کم در سال اول و افزایش سه الی پنج درصدی آن در هر سال، روش پلکانی محسوب می شود.

 

وام مسکن جوانان

نحوه دریافت وام مسکن جوانان 400 میلیون تومانی برای تهرانی ها
جوانان تهرانی می توانند با اضافه کردن مبلغی به صندوق پس انداز جوانان به صورت هرساله یا هر ماهه و آن هم به مدت 15 سال، وام 400 میلیون تومانی دریافت نمایند. البته این امکان نیز برای اشخاص در صورت داشتن توانایی مالی، فراهم بوده تا پرداخت یکجای مبلغ 15 ساله را در آغاز دوره انجام دهند.
– مبلغ 65 هزار تومان به ازای سال اول، به عنوان مبلغ سپرده ماهانه باید پرداخت شود و با اضافه شدن مبلغی به آن در هر سال، بدین ترتیب 246 هزار تومان در سال پانزدهم اخذ می گردد.
– مبلغ 780 هزار تومان به ازای سال اول، به عنوان مبلغ سپرده سالیانه باید پرداخت شود و با اضافه شدن مبلغی به آن در هر سال، 2 میلیون و 962 هزار تومان در سال پانزدهم اخذ می گردد.
– شرایط پرداخت یکجای مبلغ سپرده گذاری به این صورت است که افراد باید 24 میلیون و 780 هزار تومان در آغاز دوره پرداخت، بپردازند.
اگر قصد دریافت وام مسکن جوانان را پس از گذشت 5 سال دارید، باید جهت سپرده گذاری مبلغ بالاتری به صورت ماهانه پرداخت کرده تا به شما وام 210 میلیونی تعلق گیرد.
– مبلغ 610 هزار تومان به ازای سال اول، به عنوان مبلغ سپرده ماهانه باید پرداخت شود و با اضافه شدن مبلغی به آن در هر سال، به طور کل 892 هزار تومان در سال پانزدهم اخذ می گردد.
– مبلغ 7 میلیون و 316 هزار تومان به ازای سال اول، به عنوان مبلغ سپرده سالیانه باید پرداخت شود و با اضافه شدن مبلغی به آن در هر سال، مبلغ 10 میلیون و 711 هزار تومان در سال پانزدهم اخذ می گردد.

نحوه بازپرداخت وام مسکن جوانان

– شرایط پرداخت یکجای مبلغ سپرده گذاری به این صورت است که افراد باید 44 میلیون و 667 هزار تومان در آغاز دوره پرداخت، بپردازند.

 

نحوه دریافت وام مسکن جوانان 330 میلیون تومانی در کلانشهرها

اشخاص می توانند با اضافه کردن مبلغی به صندوق پس انداز جوانان به صورت هرساله یا هر ماهه و آن هم به مدت 15 سال، وام 330 میلیون تومانی دریافت نمایند. البته این امکان نیز برای اشخاص در صورت داشتن توانایی مالی، فراهم بوده تا پرداخت یکجای مبلغ 15 ساله را در آغاز دوره انجام دهند.
– مبلغ 53 هزار 600 تومان به ازای سال اول، به عنوان مبلغ سپرده ماهانه باید پرداخت شود و با اضافه شدن مبلغی به آن در هر سال، بدین ترتیب 203 هزار و 600 تومان در سال پانزدهم اخذ می گردد.
– مبلغ 780 هزار تومان به ازای سال اول، به عنوان مبلغ سپرده سالیانه باید پرداخت شود و با اضافه شدن مبلغی به آن در هر سال، به طور کل 2 میلیون و 443 هزار تومان در سال پانزدهم اخذ می گردد.
– شرایط پرداخت یکجای مبلغ سپرده گذاری به این صورت است که افراد باید 20 میلیون و 445 هزار تومان در آغاز دوره پرداخت، بپردازند.

اگر قصد دریافت وام مسکن جوانان را پس از گذشت 5 سال دارید، باید جهت سپرده گذاری مبلغ بالاتری به صورت ماهانه پرداخت کرده تا به شما وام 150 میلیونی تعلق گیرد.
– مبلغ 359 هزار تومان به ازای سال اول، به عنوان مبلغ سپرده ماهانه باید پرداخت شود و با اضافه شدن مبلغی به آن در هر سال، مبلغ 526 هزار تومان در سال پانزدهم اخذ می گردد.
– مبلغ 4 میلیون و 311 هزار تومان به ازای سال اول، به عنوان مبلغ سپرده سالیانه باید پرداخت شود و با اضافه شدن مبلغی به آن در هر سال، به طور کل 6 میلیون و 312 هزار تومان در سال پانزدهم اخذ می گردد.
– شرایط پرداخت یکجای مبلغ سپرده گذاری به این صورت است که افراد باید 26 میلیون و 321 هزار تومان در آغاز دوره پرداخت، بپردازند.

جوانانی که در بانک مسکن به مدت 15 سال، پول خود را در حساب سپرده قرار دهند، می توانند وام مسکن دریافت نمایند.

نحوه دریافت وام مسکن جوانان 290 میلیون تومانی در شهرهای دیگر
اشخاص می توانند با اضافه کردن مبلغی به صندوق پس انداز جوانان به صورت هرساله یا هر ماهه و آن هم به مدت 15 سال، وام 290 میلیون تومانی دریافت نمایند. البته این امکان نیز برای اشخاص در صورت داشتن توانایی مالی، فراهم بوده تا پرداخت یکجای مبلغ 15 ساله را در آغاز دوره انجام دهند.
– مبلغ 47 هزار تومان به ازای سال اول، به عنوان مبلغ سپرده ماهانه باید پرداخت شود و با اضافه شدن مبلغی به آن در هر سال، بدین ترتیب 179 هزار تومان در سال پانزدهم اخذ می گردد.
– مبلغ 565 هزار تومان به ازای سال اول، به عنوان مبلغ سپرده سالیانه باید پرداخت شود و با اضافه شدن مبلغی به آن در هر سال، در کل 2 میلیون و 147 هزار تومان در سال پانزدهم اخذ می گردد.
– شرایط پرداخت یکجای مبلغ سپرده گذاری به این صورت است که افراد باید 17 میلیون و 967 هزار تومان در آغاز دوره پرداخت، بپردازند.

اگر قصد دریافت وام مسکن جوانان را پس از گذشت 5 سال دارید، باید جهت سپرده گذاری مبلغ بالاتری به صورت ماهانه پرداخت کرده تا به شما وام 100 میلیونی تعلق گیرد.
– مبلغ 210 هزار تومان به ازای سال اول، به عنوان مبلغ سپرده ماهانه باید پرداخت شود و با اضافه شدن مبلغی به آن در هر سال، 307 هزار تومان در سال پانزدهم اخذ می گردد.
– مبلغ 2 میلیون و 552 هزار تومان به ازای سال اول، به عنوان مبلغ سپرده سالیانه باید پرداخت شود و با اضافه شدن مبلغی به آن در هر سال، در کل 3 میلیون و 692 هزار تومان در سال پانزدهم اخذ می گردد.
– شرایط پرداخت یکجای مبلغ سپرده گذاری به این صورت است که افراد باید 15 میلیون و 397 هزار تومان در آغاز دوره پرداخت، بپردازند.

حرف آخر و نتیجه گیری:
شما می توانید برای فرزندان خود از صندوق جوانان استفاده نمایید و قابل ذکر است که این وام به بستگان نزدیک نیز قابل انتقال می باشد. شما می توانید با در نظر گرفتن مبلغ 65 هزار تومان در هر ماه برای آینده فرزند خود سرمایه گذاری کرده و با گذشت 15 سال، وام 400 میلیونی دریافت کنید و مبلغی را برای او پس انداز نمایید.

امیدواریم از خواندن این مطلب اطلاعات کافی کسب کرده باشید، شما همواره میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین وبسایت ویلاوار در تماس باشید.

اشتراک گذاری

توسط روش های زیر می توانید این پست را با دوستان یا آشنایان خود به اشترام بگذارید.

پست های مرتبط

نظرات مشتریاننقد خود را در پست مورد نظر بنویسید...

تا اکنون نظری ارسال نشده است شما اولین نفر باشید !